Καταρράκτης

Καταρράκτης

Καταρράκτης είναι η προοδευτική θόλωση του φακού των ματιών. Η εξέλιξή του αρχίζει από την ηλικία των 40-50 ετών.

Βλέφαρα - Εκτρόπιο

Βλέφαρα

Το εντρόπιο είναι η πάθηση των βλεφάρων που εμφανίζεται όταν το κάτω βλέφαρο γυρνάει πρός τα μέσα με αποτέλεσμα το δέρμα και οι βλεφαρίδες να τραυματίζουν και να ερεθίζουν τον κερατοειδή.

Πτερύγιο

Πτερύγιο

Είναι μια τριγωνική ανάπτυξη εκφυλισμένου επιπεφυκότα πέρα από το όριο του κερατοειδούς.

Χαλάζιο

Χαλάζιο

Είναι μια κύστη στο εσωτερικό του άνω ή του κάτω βλεφάρου. Προκαλείται από απόφραξη του στομίου του μεϊβομιανού αδένα των βλεφάρων.

Ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις φαρμάκων

Ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις φαρμάκων

Είναι η έγχυση φαρμάκων μέσα στο υαλοειδές σώμα του ματιού με τη βοήθεια πολύ λεπτής βελόνας για την θεραπεία οφθαλμολογικών παθήσεων.

Τραμπεκουλεκτομή

Τραμπεκουλεκτομή

Είναι η επέμβαση που γίνεται σε γλαυκωματικούς ασθενείς για μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης όταν αυτή δεν ρυθμίζεται πια με τα κολλύρια.