Γιατί τα παιδιά δεν πρέπει να παραλείπουν τον προσχολικό προληπτικό έλεγχο;

Ο έλεγχος της όρασης είναι κρίσιμος στα προσχολικά χρόνια επειδή τα μικρά παιδιά μπορεί να μην είναι σε θέση να περιγράψουν τα προβλήματα όρασης στους γονείς τους.

Κίνδυνος ενδοφθαλμίτιδας κατά τη διάρκεια ενδοϋαλοειδικών εγχύσεων από τη χρήση μάσκας

Ύστερα από μελέτες εντοπίστηκε διαρροή αέρα κατά την διάρκεια φυσιολογικής αναπνοής της ομιλίας και της βαθειάς εισπνοής στην περιοφθαλμική περιοχή.